Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

зміст
^
перейти на початок сторінки

CHAPTER 16: CONDITIONS
ГЛАВА 16: УМОВИ

перейти на попередню сторінку
Article 16:101: Types of Condition Стаття 16:101: Види умов
A contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of an uncertain future event, so that the obligation takes effect only if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition). Контрактне зобов'язання може бути обумовлене настанням непевної майбутньої події, в звʼязку із чим зобов'язання набуває сили лише в тому випадку, якщо така подія настає (відкладальна умова), або припиняється, якщо така подія настає (скасувальна умова).
Article 16:102: Interference with Conditions Стаття 16:102: Перешкоджання настанню умов
(1) If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment would have operated to that party's disadvantage, the condition is deemed to be fulfilled.
(2) If fulfilment of a condition is brought about by a party, contrary to duties of good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment operates to that party's advantage, the condition is deemed not to be fulfilled.
(1) Якщо настанню умови перешкоджає сторона всупереч обовʼязку діяти сумлінно та відповідно до принципів чесного ведення справ або співробітництва, та настання цієї умови діяло б не на користь такої сторони, умова вважається такою, що настала.
(2) Якщо настання умови спричинене стороною всупереч обовʼязку діяти сумлінно та відповідно до принципів чесного ведення справ або співробітництва, та настання цієї умови діятиме на користь такої сторони, умова вважається такою, що не настала.
Article 16:103: Effect of Conditions Стаття 16:103: Дія умов
(1) Upon fulfilment of a suspensive condition, the relevant obligation takes effect unless the parties otherwise agree.
(2) Upon fulfilment of a resolutive condition, the relevant obligation comes to an end unless the parties otherwise agree.
(1) В разі настання відкладальної умови відповідне зобов'язання набуває сили, якщо сторони не домовились про інше.
(2) В разі настання скасувальної умови відповідне зобов'язання припиняється, якщо сторони не домовились про інше.

Юридичний переклад українською Принципів європейського контрактного права здійснено проектом Lawanalytics.

Замовляйте наш юридичний переклад договорів, документів чи матеріалів в сфері комерційного права будь-якої складності й ми будемо раді виконати його якісно та професійно, із розумною вартістю та в розумні строки. Ми маємо досвід та кваліфікацію, потрібні аби виконаний переклад юридичного документу відповідав всім звичайним вимогам, був дійсно юридичним, враховував особливості іноземної правової юрисдикції.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

зміст:
^
Free Web Hosting