Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

зміст:
^
ПЄКП / PECL

> Принципи європейського договірного (контрактного) права | "комісія Ландо", 2002 р.


CHAPTER 16: CONDITIONS
ГЛАВА 16: УМОВИ

Article 16:101: Types of Condition Стаття 16:101: Види умов
A contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of an uncertain future event, so that the obligation takes effect only if the event occurs (suspensive condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition). Контрактне зобов'язання може бути обумовлене настанням непевної майбутньої події, в звʼязку із чим зобов'язання набуває сили лише в тому випадку, якщо така подія настає (відкладальна умова), або припиняється, якщо така подія настає (скасувальна умова).
Article 16:102: Interference with Conditions Стаття 16:102: Перешкоджання настанню умов
(1) If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment would have operated to that party's disadvantage, the condition is deemed to be fulfilled.
(2) If fulfilment of a condition is brought about by a party, contrary to duties of good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment operates to that party's advantage, the condition is deemed not to be fulfilled.
(1) Якщо настанню умови перешкоджає сторона всупереч обовʼязку діяти сумлінно та відповідно до принципів чесного ведення справ або співробітництва, та настання цієї умови діяло б не на користь такої сторони, умова вважається такою, що настала.
(2) Якщо настання умови спричинене стороною всупереч обовʼязку діяти сумлінно та відповідно до принципів чесного ведення справ або співробітництва, та настання цієї умови діятиме на користь такої сторони, умова вважається такою, що не настала.
Article 16:103: Effect of Conditions Стаття 16:103: Дія умов
(1) Upon fulfilment of a suspensive condition, the relevant obligation takes effect unless the parties otherwise agree.
(2) Upon fulfilment of a resolutive condition, the relevant obligation comes to an end unless the parties otherwise agree.
(1) В разі настання відкладальної умови відповідне зобов'язання набуває сили, якщо сторони не домовились про інше.
(2) В разі настання скасувальної умови відповідне зобов'язання припиняється, якщо сторони не домовились про інше.
зміст
^
зворотній зв`язок
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting