Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки

Юридичний переклад heading

UKREN
envelope
наш контакт:
[email protected]

Lawanalytics виконує професійний юридичний переклад договорів, контрактів, угод для бізнесу.

Ми спеціалізуємось і маємо значний досвід перекладу комерційних договорів, контрактів:

  • купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання;
  • виконання будівельних робіт, будівництва об'єктів нерухомості;
  • оренди торговельної, складської нерухомості;
  • надання послуг.

Будь-які інші договори, контракти чи угоди в сфері комерційних відносин ми готові перекласти також. В кожному разі нашим пріоритетом є опрацювання змісту та контексту практичних юридичних відносин, а із тим - визначення специфіки мови та термінологічних конструкцій для якомога більш точного та кваліфікованого перекладу.

Серед перекладених нами контрактів є ті, що складені із застосуванням стандартних форм Міжнародної торгової палати (ICC), Міжнародного торгового центру (ITC), Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC), в юрисдикціях країн Загального права - Common Law (Англія, США), з урахуванням міжнародних конвенцій (CISG) та інструментів Soft law (UPICC, PECL). Право України поступово наближується до права країн ЄС, а із тим зростає запит на вивчення й застосування поширених міжнародних стандартних форм контрактів, які видаються професійними організаціями, особливо що стосується міжнародної торгівлі та будівництва.

Переклад договорів, контрактів, угод важливо доручити спеціалісту, який є не просто кваліфікованим перекладачем. Для здійснення якісного юридичного перекладу, як і будь-якого іншого спеціалізованого перекладу, перекладач повинен мати знання, досвід та кваліфікацію в спеціалізації перекладу - у відповідній сфері права. Для перекладу договорів краще щоб перекладач в минулому був практикуючим юристом, із значним досвідом підготування договорів та проведення перемовин. Лише за поєднання таких навичок із достатнім рівнем лінгвістичної підготовки та знання мов перекладу можна мати дійсно достойний результат.

Нашою перевагою є виконання саме спеціалізованого юридичного перекладу, де предмет та контекст документів для перекладу нам знайомий. Ми маємо як значний практичний досвід підготування, узгодження, укладення комерційних договорів взагалі (в тому рахунку за участі іноземних суб'єктів господарювання), так і досвід опрацювання англомовних джерел права, зокрема джерел англійського Загального права.

В практиці, поряд із договорами, часто потрібен переклад супутніх бізнес документів, зокрема документів про перемовини сторін, таких як 'memorandum of understanding', 'letter of intent', 'letter of comfort' тощо.

Документи такого роду є важливими з огляду на формування підґрунтя майбутніх міцних партнерських відносин, а тому вони потребують юридичного перекладу, який враховує всі можливі нюанси, як кажуть "між рядків". Принциповим є визначення та збереження при перекладі юридичної природи документа, - чи є він зобов'язальним, з урахуванням можливих різних підходів до ведення та оформлення перебігу перемовин, бо в різних країнах практика вирішення тих чи інших питань може суттєво відрізнятися. Часто лише від декількох слів в такому "переддоговірному" документі залежить, чи виникло юридичне зобов'язання сторони вже із його підписанням, чи такий документ висловлює лише намір та плани сторін щодо майбутнього договору.

Переклад представницьких документів (документів, що підтверджують повноваження представників), установчих документів, а також внутрішніх корпоративних правил чи інших подібних бізнес документів.

Специфіка мови документів, які визначають представницькі повноваження, - в англомовних країнах таким документом, зазвичай, є 'power of attorney' - в детальному переліку юридичних дій, право на вчинення яких представником в інтересах довірителя охоплено таким документом. Від точного перекладу формулювань залежить розуміння обсягу повноважень з боку третьої особи, яка, відповідно, прийматиме рішення стосовно визнання таких повноважень. Це може бути як інша сторона договору, так і певна службова чи посадова особа, які з причини невірно чи неграмотно, в юридичному смислі, перекладеного представницького документа можуть відмовити у вчиненні дії представником. Не менш важливим є належний юридичний переклад установчих документів компаній, товариств, підприємств, - уставів, або англійською, документів, що складають 'company constitution'. Ці документи є ключовими для визначення внутрішньої структури, керівних органів та посадових осіб, їх повноважень, порядку утворення та прийняття рішень, - юридичний переклад таких документів часто потрібен в разі утворення компаніями філій в іншій країні. Вірне розуміння таких питань є підґрунтям належної комунікації та зв'язків як в межах самої компанії, так і в стосунках з партнерами - резидентами іншої країни.

Переклад арбітражних угод та застережень, рішень арбітражних трибуналів.

Тісно пов'язані із договорами, які укладаються між комерційними суб'єктами з різних країн, арбітражні угоди, або, якщо такі угоди викладені в тексті самого договору - арбітражні застереження. Міжнародний комерційний арбітраж - окрема юридична дисципліна та галузь, зі своїми власними принципами, правилами та процедурами, що накладає відповідну специфіку на юридичну мову пов'язаних документів. Сторони договору, якщо вони представляють різні країни, мають можливість скористатися наданою їм автономією врегулювати відносини на власний розсуд, тобто самостійно визначити як положення такого договору, так і спосіб вирішення можливих спорів, наприклад з обов'язковим арбітражним розглядом. Точність перекладу юридичних формулювань арбітражного застереження чи угоди дозволяє визначити дійсність вибору сторонами арбітражної інституції, її повноваження, а також визначити право, за яким здійснюватиметься арбітраж, чи оскаржити його обов'язковість. Результат арбітражного розгляду, виражений в арбітражному рішенні, визначає порядок врегулювання спору, зокрема розмір, порядок та строк сплати відшкодувань, чи застосування інших правових засобів захисту у зв'язку з порушенням договору. Всі відповідні особливості, які, залежно від конкретних обставин, можуть бути вирішені в різний спосіб, ми прагнемо враховувати при здійсненні юридичного перекладу арбітражних угод та застережень, рішень арбітражних трибуналів, а також супутніх документів.

Переклад бізнес документів, аналітичних матеріалів, висновків, довідок в комерційній сфері.

В умовах глобальної торгівлі та відносин дуже актуальним є переклад різноманітних 'управлінських' документів - аналітичних довідок, висновків, доповідей, презентацій тощо. Ці документи можуть мати важливе значення для зміцнення довіри до партнера чи потенційного контрагента, а із тим бути підґрунтям майбутнього договору. Загальнопоширеною є практика проведення аудиту діяльності компанії, або 'due diligence', для визначення її платоспроможності, кредитних чи юридичних ризиків в зв'язку з угодою, із відповідним документальним оформленням результатів. Переклад таких матеріалів потребує знання не лише юридичної термінології, але, значною мірою, також термінології фінансової та бухгалтерської. Ми маємо напрацювання в цьому напрямку, а отже готові до будь-яких викликів.

Наш переклад здійснюється із розумінням та врахуванням послідовної юридичної термінології за допомогою лише зручного та практично доцільного програмного забезпечення (CAT), з підтримкою спеціалізованих юридичних словників (насамперед тлумачних en-en), глосаріїв, напрацьованої в наших проєктах пам'яті (tmx), із використанням "фінальної вичитки", рецензування, а також елементів порівняльного аналізу юридичних конструкцій залучених правових систем. Переклад здійснюється виключно людиною, без застосування технологій штучного інтелекту (AI).

Замовити переклад договору, бізнес документу.

Будемо раді допомогти із юридичним перекладом у комерційному, господарському, бізнес праві.

* Надсилайте зразок тексту для перекладу на наш e-mail ([email protected]) і ми зробимо розрахунок вартості, узгодимо можливі особливі вимоги до перекладу, а також строки виконання.

** вартість перекладу для бізнесу - від 0,40 грн за слово до перекладу
[для розрахунків - 1860 друкованих знаків з пробілами, або стандартна перекладацька сторінка, дорівнює приблизно 250-280 слів]

Lawanalytics також виконує переклад нормативно-правових актів, міжнародно-правових угод, конвенцій, модельного та "м'якого" права, інших міжнародних документів, що стосуються комерційного права.

Головною метою нашого проєкту є поширення правосвідомості через висвітлення провідного досвіду європейської та світової правової традиції у комерційному праві. На сторінках сайту можна побачити ряд відомих 'soft law' документів, перекладених українською (деякі вперше) та доступних для вільного ознайомлення й вивчення. Ми не отримуємо від цього прибутків, але дуже раді можливості бути корисними. Якщо наш переклад витримує вимоги відносно якості, будь-яка співпраця із учбовими закладами та професійними спільнотами є нашим пріоритетом.

Те саме стосується і юридичного перекладу документів іноземних та міжнародних професійних спільнот, експертних правових висновків чи рекомендацій, навчальних та наукових матеріалів, статей, матеріалів інтернет-видань, сторінок тощо.

Досвід вивчення та опрацювання правової думки, що ґрунтується на принципово інших підходах, може стати в пригоді при підготуванні україномовних навчальних програм профільних дисциплін. Цікаві, на наш погляд, теоретичні та практичні питання, практики й стан їх поточного опрацювання з боку англомовних спільнот, науковців та правників ми прагнемо висвітлювати в тематичних розділах нашого сайту, які присвячені Англійському контрактному праву, Міжнародному комерційному арбітражу, а також загальним практикам в Комерційному та контрактному праві.

Юридичний переклад рішень судів, правил процедури й судових практик, юридичний переклад арбітражних практик та конвенцій, правил та регламентів провідних арбітражних інституцій чи трибуналів "ad hoc".

Багато уваги, особливо що стосується матеріалів з англійського права, приділяється судовим рішенням. Юридична мова англійських суддів є, на наш погляд, верхів'ям усієї правової науки та думки. Читати в оригіналі тексти судових рішень, ухвалених сто чи більше років тому, дуже корисно як з точки зору вивчення юридичної англійської, так і для розширення власного кругозору. Можливо такий юридичний переклад ще не має достатнього попиту в Україні, проте ми в кожному разі готові запропонувати свій досвід та навички у юридичному перекладі рішень судів, загальних правил процедури й узагальнень їх практики. З іншого боку, попитом в цій сфері користується зворотній переклад - переклад англійською мовою рішень українських судів, який ми можемо запропонувати також. З навчальною чи, за потреби, з практичною метою ми можемо розглянути можливість юридичного перекладу арбітражних правил та регламентів провідних арбітражних інституцій, трибуналів, та загальних документів - міжнародних конвенцій стосовно тих чи інших правових питань міжнародного комерційного арбітражу, узагальнень практик, посібників тощо.

Загальні особливості юридичного перекладу

Юридичний переклад - один з видів спеціалізованого перекладу, який потребує знання специфіки саме юридичних текстів. Для здійснення якісного перекладу спеціаліст-перекладач повинен бути обізнаний із правовими категоріями, термінологією, теоретичними засадами тієї галузі права, до якої має відношення документ. Часто для розуміння тексту на прийнятному рівні потрібні практичні навички та досвід у відповідній сфері, а ще знання особливостей права тієї іноземної юрисдикції, в якій документ складений. Вочевидь, для юридичного перекладу недостатньо бути перекладачем загального профілю, оскільки юриспруденція має здебільшого власну 'мову', - звичайне чи літературне значення слів не співпадає із їх юридичним значенням.

Вкрай важливим у юридичному перекладі є дотримання сталості та одноманітності використання мовних конструкцій, особливо для юридичного перекладу договорів. Цей тип перекладу передбачає створення основи для майбутньої співпраці та порозуміння сторін, а тому вкрай важливим є чітке визначення мовних відповідників положень договору, за якого термінологія вживається правильно й одноманітно, згідно з поширеною практикою та загальноприйнятим тлумаченням. Для перекладу договорів, складених на основі іноземного права, важливим є розуміння особливостей такого права. Якщо договір складений, наприклад, за англійським правом, перекладач повинен розуміти значення тих термінів, для яких або взагалі не існує відповідників в праві України, або прямий літературний переклад яких не розкриває їх юридичного змісту - 'consideration', 'implied term', 'condition', 'warranty', 'void', 'voidable', 'privity' тощо. Такі конструкції повинні перекладатися згідно з поширеною практикою із усвідомленням їх значення в іноземному праві, задля збереження юридичного контексту, в якому вони використовуються.

Стосовно всіх наших перекладів проєктом Lawanalytics застосовується підхід, за якого юридичний переклад здійснюється саме юристом, який здобув навички перекладача, а не перекладачем загального профілю, навіть високої кваліфікації, в якого відсутня юридична освіта та практика. Ми маємо необхідні практичні навички саме в комерційному праві аби розібратися в будь-якому положенні контракту, юридичному питанні чи в "підводних каменях" юридичного документа, складеного як за правом України, так і за правом інших держав, зокрема за Загальним правом (Common Law).

Приклади виконаних проєктом Lawanalytics юридичних перекладів.

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір оренди комерційної нерухомості

Ми виконаємо професійний та спеціалізований юридичний переклад договору купівлі-продажу, юридичний переклад договору оренди, юридичний переклад договору підряду, юридичний переклад договору про надання послуг, інших договорів чи контрактів, якісний юридичний переклад нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій та навчальних матеріалів, з англійської мови на українську (й навпаки), із дотриманням усіх стандартів та розумних вимог до професійного юридичного перекладу, а також з дотриманням контексту й значення юридичного документа, складеного за правом джерела.

зі словника:

Memorandum of understanding

- Меморандум про порозуміння; документ, що окреслює основні положення домовленості сторін, включаючи їх зобов'язання, а також план дій із реалізації угоди. В основному, не є юридично зобов'язальним документом, хоч, в залежності від змісту та використаних мовних зворотів може бути таким повністю або частково, зокрема, містити зобов'язання щодо збереження конфіденційності. Часто цим документом фіналізуються перемовини й визначається чіткий план подальшого укладення контракту. Тотож. терм.: Letter of understanding.

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting