Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки

цілі:

Lawanalytics - інформаційно-освітній, перекладацький проєкт, завданням якого є висвітлення провідного досвіду європейської і світової правової традиції в галузях комерційного, контрактного (договірного) права та арбітражу.

Пріоритетами проєкту є:

  • "м'яке право" ("soft law"), lex mercatoria, принципи, практики, рекомендації, - право, яке не має обовʼязкової сили приписів закону, але є важливим регулятором міжнародної торгівлі, зокрема, як засіб реалізації принципу "автономії сторін";
  • засади міжнародного комерційного арбітражу, як альтернативного процесуального інструмента.

Особливу увагу в межах проєкту приділено питанням англійського права, з огляду на його універсальний характер, гнучкість та важливе методологічне значення.

співробітництво та зворотній зв'язок:

Запрошуємо до сторінки model plusде можна знайти інформацію щодо авторських посібників та перекладів від проєкту.

Виконуємо професійний переклад англомовної юридичної літератури і документів за тематикою комерційного, контрактного права, міжнародного арбітражу, в тому рахунку модельного права, soft law, а також юридичний переклад комерційних договорів чи контрактів (міжнародна купівля-продаж, оренда, послуги, підрядні відносини на будівництві).

З усіх питань, зокрема для придбання прав на розповсюдження авторських посібників та перекладів,
звертатися на e-mail: [email protected]

підтримaти проєкт:

Підтримати проєкт можна за допомогою Buy Me A Coffee

Щиро вдячні кожному донату, разом зробимо англомовний юридичний контент більш доступним.

політика конфіденційності | privacy policy:

Згідно до вимог Директиви ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб у питаннях обробки їх персональних даних, та про вільний рух такої інформації (GDPR), цим повідомляємо, що із відвідуванням вами цього сайту, ми можемо отримувати наступну технічну інформацію, яка є частиною виконання стандартного інтернет-протоколу: ІР адреса (надана), інформація про пристрій (useragent), інша технічна інформація, що міститься у стандартних заголовках, відвідувані вами сторінки та час відвідування. Ця інформація може використовуватися нами лише із діагностичними цілями та систематично видаляється. Ми не зберігаємо логи чи журнали, не збираємо, не систематизуємо та не обробляємо жодної інформації. Зобов’язуємося забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації, якщо доступ до неї був отриманий нами в межах нашої звичайної діяльності. Безпосередньо у програмному коді самого сайту кукі не використовуються. Інформація, в тому числі кукі, що збирається без нашої участі скриптами в межах фреймів, виконуваних як частина системи управління рекламними блоками, є відповідальністю власника цієї системи, про що зазначається у його політиках.

In accordance with the requirements of the EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), we hereby inform you that with your visit to this site, we may receive the following technical information, which is part of the standard internet protocol implementation: IP address (provided), device information (useragent), other technical information supplied with default headers, pages you visit and time of visit. This information can only be used by us for diagnostic purposes and is systematically deleted. We don't keep logs or journals, we don't collect, systemize or process any information. We are committed to securing your data and keeping it confidential, whether that data has become available to us in our ordinary course of dealing. Cookies are not used directly in the program code of the site itself. Information, including cookies, collected without our participation by scripts within frames executed as part of the ad block management system is the responsibility of the owner of that system, as noted in its policies.

партнерcькі ресурси:

Theologica Safa
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting