Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":
envelope lawanalytics@ukr.net

Договiр дарування

Фрагмент тексту:

"...відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством. 1.4. Право власності на предмет дарування належить Дарувальнику на підставі технічного паспорту та товарного чеку № 111 від 12.01.2019 1.5. Сторони визначають вартість предмета дарування у сумі 12000,00 грн. 2. Строк, порядок передачі та прийняття предмета дарування. 2.1. Дарувальник зобов`язаний передати предмет дарування протягом 15 днів з моменту укладення цього Договору. 2.2. Витрати пов`язані з передачею предмета дарування несе Дарувальник (Обдаровуваний)...."

Договiр доручення

Фрагмент тексту:

"...Повірений зобов`язується вчинити за рахунок та від імені Довірителя придбання підручних засобів та знаряддя, далі – «Доручення», необхідного для виконання Повіреним своїх обов`язків по Договору про надання послуг. 1.2.            Повірений зобов`язується виконати Доручення за цим Договором та надати відповідний звіт протягом 3-х робочих днів з моменту отримання від Довірителя фінансування на виконання Доручення. 1.3.            Плата за виконання Доручення Повіреними за цим Договором не встановлюється. 1.4.            Повірений діє на підстав цього Договору, окрема довіреність не потребується. 2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ  СТОРІН 2.1. Повірений зобов`язаний:   - узгодити зміст та об`єми Доручення, орієнтовний розмір витрат..."

Договiр зберiгання

Фрагмент тексту:

"...зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання протягом строку цього Договору генератор Kipor KDE 15 у кількості 1 (одна) штука (надалі іменується "майно"), загальною вартістю 124 769 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. 1.2. Зберігання за цим Договором є безоплатним. 2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА 2.1. Зберігач зобов`язаний: 2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання...."

Договiр на виконання робіт (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...1.Предмет Договору 1.1. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з відкачки рідких побутових відходів з подальшою їх (далі – роботи) на об`єкті Замовника. 1.2. Об`єкт Замовника знаходиться за адресою: м. Н-ськ, вул. Н-ська, 27. - об`єм вигрібної ями: 3 куб.м. 1.3. Роботи виконуються Підрядником із своїх матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами, якщо інше не передбачено Сторонами у додатковій угоді до цього Договору. 2. Вартість робіт і порядок розрахунків 2.1. Вартість Робіт формується у гривнях та складає: 18 000 грн. 00 коп. (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 3 000 грн. 00 коп. (три тисячі гривень 00 коп.)...."

Договiр про надання правової допомоги

Фрагмент тексту:

"...іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про надання правової допомоги (надалі - Договір) про таке: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання надавати Клієнту правову допомогу у визнанні неправомірними дій Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» щодо розголошення банківської таємниці та стягненні моральної шкоди з останнього в судовому порядку. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання зобов`язується здійснювати в інтересах Клієнта такі дії: Складення, підписання та подання від імені Клієнта документів, заяв по суті справи, заяв з процесуальних питань, в тому числі, але не виключно адвокатських запитів, позовних..."

Договір відповідального зберігання

Фрагмент тексту:

"...1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ За умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання дизельний генератор Kipor KDE 16 STAO, в кількості 1 (одна) штука, в подальшому іменовано - Майно. Вартість переданого майна на зберігання становить 124 769 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев`ять гривень 00 коп.) та зазначається в Акті приймання-передачі Майна. 1.3. Сторони не передбачають плату за зберігання Майна. 2. ВАРТІСТЬ ПЕРЕДАНОГО НА ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА 2.1. Вартість переданого на зберігання Майна встановлюється Поклажодавцем і зазначається в Акті приймання-передачі Майна. 3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА НА ЗБЕРІГАННЯ..."

Договір купівлі-продажу

Фрагмент тексту:

"...даним Договором строки насос Optima WQ15-15QG 1.5кВт далі – "Товар", в кількості 1 штука, а Покупець зобов`язується отримати Товар та сплатити його вартість в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Ціна Договору складає: 6 529 грн. 45 коп. (шість тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень 45 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 1 088 грн. 24 коп. (одна тисяча вісімдесят вісім гривень 24 коп.). 2.2. Підставою для оплати поставленого Товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на Товар. 2.3. Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний у даному Договорі, протягом 15 (п`ятнадцять) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Продавця на Товар та отримання Покупцем рахунку-фактури...."

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Фрагмент тексту:

"...ПРОДАВЦЮ земельну ділянку площею ________га, що розташована за адресою: м.Київ вул.________ №______(_______), кадастровий номер земельної ділянки _________________. 2. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 3. Земельна ділянка, що відчужується належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серія _______, виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів ________ року та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №___________. 4. Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення. 5. Експертна грошова оцінка земельної ділянки, згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаним..."

Договір на виконання робіт (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Підрядник своїми та/або залученими силами та засобами, зобов`язується виконати електромонтажні роботи з виміру опору електричних мереж (далі по тексту – «Роботи»), (код за ДК 021:2015 – 71630000-3), за адресою: м. Н-ськ, вул. Б-ська, 2 (далі по тексту – «Об`єкт»), а Замовник зобов`язується прийняти і сплатити виконані Роботи на умовах, обумовлених цим Договором. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Вартість робіт за Договором, приведених в Додатку №1 («Договірна ціна») складає: - 15 000 грн. 00 коп. ( п`ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 2 500,00 грн. (дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок). 2.2. Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, вказаний у даному Договорі, на підставі підписаних Сторонами Актів..."

Договір оренди майна державної власності

Фрагмент тексту:

"...затвердженого наказом ______ від _____ № Х, зареєстрованого ГУ юстиції у м. Н-ськ від ______ № Х з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: 1. Предмет Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно - частину нежитлового приміщення на технічному поверсі будівлі загальною площею 5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Н-ськ, бульвар Л., 26, інвентарний номер будівлі Х (далі - Майно), яке перебуває на балансі державного підприємства «У.», ідентифікаційний код ЄДРПОУ Х (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з Актом оцінки на 2018 року і становить грн. Майно передається в оренду бюджетній установі - Державна установа «Ц.» з метою розміщення обладнання системи відеоспостереження за станом публічного порядку...."

Договір оренди площ для проведення заходу

Фрагмент тексту:

"...1.1. Орендодавець зобов’язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування (оренду) вказану в п. 1.2. Договору частину нежитлового приміщення будівлі Торгово-розважального центру “_________” (надалі - “ТРЦ”), розташованого за адресою: м.___________, вул. _________________, для проведення промо-заходів (______________). 1.2. В користування надається територія (місце для розміщення промоутерів та промо-матеріалів) площею 6 (шість) кв. м. на першому поверсі ТРЦ (місце позначено в Додатку № 1 до Договору). В користування не надається жодне інженерне чи інше обладнання, оздоблення, конструктивні та декоративні елементи, які знаходяться в межах- виділеної частини приміщення. Орендована територія іменується надалі за текстом “Об’єкт оренди”. 1.3. Об’єкт оренди надається в користування в дати проведення запланованих заходів, а саме: __________...."

Договір оренди торгових площ (англ.)

Фрагмент тексту:

"...Tenant hereby accepts, the Premises (as defined below), subject to the terms and provisions set forth in the Lease. PARTIES, PREMISES, AND DEFINED TERMS1. Landlord: ________________________________________________________, a(n) ___________________________________________ [Individual, Company or Type of Entity], (the “Landlord”). 2. Tenant: ________________________________________________________, a(n) ____________________________________________ [Individual, Company, or Type of Entity], (the “Tenant”). 3. Premises: Landlord is the owner of certain real estate legally described as ________________________________________________..."

Договір поставки (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...даним Договором строки переносні робочі станції налагодження радіо-телевізійної та телекомунікаційної апаратури НР250 G5 (код за ДК 016:2010 –26.30.1; код за ДК 021:2015 -32000000-3), акумуляторні батареї (код за ДК 016:2010 – 27.20.2; код за ДК 021:2015 – 31440000-2) та паяльну станцію (код за ДК 016:2010 – 27.20.2; код за ДК 021:2015 – 31440000-2) далі – "Товар", перелік якого та асортимент передбачений у Специфікації (Додаток № 1 до Договору поставки), а Покупець зобов`язується отримати Товар та сплатити його вартість в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Ціна Договору складає: – 153 235 грн. 20 коп. (сто п`ятдесят три тисячі двісті тридцять п`ять гривень 20 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 25 539 грн. 20 коп. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять дев`ять гривень 20 коп.). 2.2. До ціни Договору включається вартість Товару, вартість пакування, маркування та транспортування Товару до Покупця...."

Договір поставки (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"..."Договір") про таке: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцеві ______________________________ (надалі іменується "Товар"), а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар. 1.2. Характеристики Товару визначаються відповідно до Специфікації (специфікацій), яка є Додатком до Договору. 1.3. Якість Товару має відповідати _____________________________________, (чинним стандартам, технічним умовами, іншій технічній документації, замовленню Постачальника). 1.4. Постачальник стверджує, що на момент продажу Товару, він (Постачальник) є його дійсним, правомірним та єдиним власником, а також гарантує, що на Товар, відсутні..."

Договір про заміну сторони

Фрагмент тексту:

"...Предмет договору Згідно з цим Договором змінюється Сторона в зобов`язанні, а саме: Орендар на Нового орендаря в Договорі оренди № від 20 року (надалі – Договір оренди), укладеного між Орендодавцем та Орендарем. З дати підписання даного Договору Орендар поступається, а Новий орендар приймає на себе всі права та обов`язки Орендаря приміщення за Договором оренди. Орендодавець надає згоду на передачу прав та обов`язків за Договором оренди № від 20 року від Орендаря до Нового орендаря. Новий орендар підтверджує, що він ознайомлений зі змістом Договору оренди № ______ від ________ 2014 р., правами та обов`язками орендаря за ним, та підтверджує, що йому були передані всі необхідні документи (в тому числі Договір оренди № від 20 р.) та інформація, пов`язані з Договором оренди. Заміна сторони в Договорі оренди не спричиняє будь-яких його..."

Договір про надання послуг (англ.)

Фрагмент тексту:

"... hereinafter jointly referred to as the “Parties” and each individually as the “Party”. 1. SUBJECT MATTER 1.1. According to the terms and conditions of the agreement the Contractor shall render to Client the services on lease of conference hall and food service for promotional event held on ----------- 20--- at the address: ----------------------- (hereinafter the “Services”), and Client shall accept and pay for the Services. 1.2. The terms of the event: --------------- 20--- from 13-00 till 16-00. 2. FEES AND PAYMENTS. ACCEPTANCE OF SERVICES 2.1. The total value of Services provided by the Contractor within the terms of the Agreement equals --------------- UAH..."

Договір про надання правової допомоги (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...зобов`язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором. ОБОВ`ЯЗКИ АДВОКАТСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ, на підставі звернення КЛІЄНТА, приймає на себе зобов`язання з надання наступної юридичної допомоги: Перевіряє відповідність вимогам українського законодавства внутрішніх документів КЛІЄНТА, візує їх, надає допомогу КЛІЄНТУ при підготовці та правильному оформленні вказаних документів. Приймає участь в підготовці та юридичному оформленню різного роду договорів, що укладаються КЛІЄНТОМ з юридичними особами, підприємцями та громадянами, надає допомогу в організації контролю за виконанням зазначених договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, які не виконують договірні зобов`язання...."

Договір про технічне забезпечення електропостачання

Фрагмент тексту:

"...зобов`язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) Предмет Договору 1.1. Власник мереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії Споживачу в обсягах згідно з договором про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання обсягу електричної енергії та рівня дозволеної потужності за класами напруги, а Споживач дотримується установленого режиму та своєчасно сплачує за отримані ним послуги, визначені пунктом 4.1.1 цього договору. 1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема". Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії в точку продажу, визначену згідно з відповідним договором Споживача з..."

Трудовий договір

Фрагмент тексту:

"...працівникові заробітну плату згідно з цим Договором і забезпечувати всі необхідні умови праці. 2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 2.1. ПРАЦІВНИК приймається на роботу на посаду токаря. 2.2. ПРАЦІВНИК зобов`язується точно, своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов`язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації РОБОТОДАВЦЯ, дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. 2.3 . РОБОТОДАВЕЦЬ зобов`язується організувати працю ПРАЦІВНИКА, надати робоче місце і забезпечити його необхідним обладнанням. Конкретний перелік обладнання та інші умови організації робочого місця визначаються роботодавцем самостійно. 3. ОПЛАТА ПРАЦІ..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting