Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":

Позов про відшкодування збитків (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...«Альтернатива» у порядку, передбаченому діючим законодавством України по зазначеним операціям по взаємовідносинам з ТОВ «Південний» на загальну суму ПДВ 5020000,30 грн. та подальшої реалізації товарів (послуг) до контрагентів покупців, враховуючи що, не можливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій ТОВ «Автотур» щодо підтвердження господарських відносин контрагентом-постачальником ТОВ «Альтернатива» (арк.24 Акту). На підставі Акту ДПІ прийняло податкове повідомлення-рішення №000102 від 22.02.2016 р., яким ТОВ «Автотур» було збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ на суму 400000,00 грн. за основним платежем та застосоване штрафних санкцій на суму 100000,00 грн. (всього: 500000,00 грн.). Таким чином, через неналежне оформлення документів підприємством ТОВ «Альтернатива» при здійсненні господарських операції зі своїми постачальниками, ТОВ «Автотур», як покупець, понесло збитки у вигляді збільшення грошових зобов`язань та застосування..."

Позов про відшкодування збитків (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...цим договором (Додаток №3) є динамічною і орієнтовно складає 406195,45 грн., крім того ПДВ 81239,09 грн., разом 487434,54 грн. Остаточна ціна робіт визначається на підставі підписаних сторонами актів форми КБ-2в та Довідок форми КБ-3, які складаються по фактичним обсягам виконаних робіт та погодженої підрядником вартості матеріально-технічних ресурсів. Як встановлено п. 6.1. Договору 1, підрядник приймає виконані субпідрядником належним чином роботи щомісячно, шляхом підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідок (форма КБ-3). Субпідрядник не пізніше 20-го числа звітного місяця, в якому були виконані роботи, готує примірники актів форми КБ-2в та примірники довідок форми КБ-3 (в 4-х екземплярах) із зазначенням в них фактичного обсягу та вартості виконаних робіт, підписує їх і надає підряднику на розгляд (п. 6.2. Договору 1). Відповідно до п. 6.3. Договору 1, у разі відмови підрядника..."

Позов про розірвання договору

Фрагмент тексту:

"... За умовами договору відповідач зобов`язаний передати у власність позивача металопрокат (товар), а останній зобов`язаний прийняти та оплатити цей товар на умовах, викладених в даному договорі (п. 1.1. договору). Відповідно до п. 1.2. договору металопрокат зазначений в п. 1.1 договору має бути виготовлений з сталі марки 65Г ГОСТ 14959-79. За умовами договору найменування, асортимент, кількість товару, що поставляється, а також ціна за одиницю товару узгоджується сторонами у рахунку-фактурі (п. 1.3. договору). Відповідно до п. 3.1. договору поставка здійснюється на умовах СРТ відповідно до Правил тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року з урахуванням особливостей, встановлених договором. Згідно п. 4.3. договору умова оплати - 100% передоплата. Оплата була здійснена позивачем шляхом безготівкового перерахунку коштів за платіжним дорученням № Х від 24 листопада 2018 року на підставі рахунку на оплату покупцю № Х/18 від 23..."

Позов про стягнення боргу

Фрагмент тексту:

"...С – загальна площа приміщення, що орендується; А – ставка орендної плати: з 22.04.2014-21.05.2014 – становить 10 доларів США за 1 кв.м., без ПДВ; з 22.07.2014-21.12.2014 - становить 10 доларів США за 1 кв.м., без ПДВ; з 22.07.2014-21.12.2014 - становить 10 доларів США за 1 кв.м., без ПДВ; Д- середньозважений курс гривні, який склався за результатами торгів з доларами США на Міжбанківському валютному ринку України протягом останніх трьох місяців, що передують місяцю у якому здійснюється розрахунок. Пунктом 4.1.1. встановлено, що орендар сплачує орендну плату на підставі виставлених рахунків-фактур Орендодавця. У разі ненадходження від Орендодавця рахунку-фактури до 7 числа..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting