Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman


перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":
envelope [email protected]

Арбітражне застереження в контракті

Фрагмент тексту:

"...Всі спори або вимоги, що виникатимуть з або в звʼязку із цим контрактом, в тому рахунку спори відносно набуття ним юридичної сили, його чинності, виконання, порушення, розірвання чи припинення, підлягають вирішенню у [___Арбітражна_інституція___] із застосуванням арбітражних процедур згідно до [___Регламент___], який, в звʼязку із здійсненням цього застереження, вважається частиною контракту. При цьому сторони домовились про наступне: (1) Кількість арбітрів становить [___один/три___]; (2) Місцем арбітражу є [___Місто_та/або_Країна___];..."

Арбітражне застереження в контракті (англ.)

Фрагмент тексту:

"...All disputes or claims arising out of or in connection with this contract, including disputes relating to its existence, validity, breach or termination, shall be submitted to the [___Arbitration_Institution___] and shall be finally resolved by arbitration under the [___Rules___], which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The parties hereby agree that: (1) The number of arbitrators shall be [___one/three___]; (2) The seat, or legal place, of arbitration shall be [___City and/or Country___];..."

Арбітражне застереження щодо "ad hoc" розгляду за Арбітражними правилами UNCITRAL

Фрагмент тексту:

"...Всі спори або вимоги, що виникатимуть з або в звʼязку із цим контрактом, в тому рахунку спори відносно набуття ним юридичної сили, його чинності, виконання, порушення, розірвання чи припинення, підлягають остаточному вирішенню шляхом застосування арбітражної процедури згідно до Арбітражних правил UNCITRAL (‘ad hoc’ арбітраж), із дотриманням наступного: (1) Інстанцією, повноважною призначити склад арбітражного трибуналу (компетентний орган), є [_____________]; (2) Кількість арбітрів становить [___один/три___]; (3) Місцем арбітражу є [___Місто_та/або_Країна___]; ..."

Арбітражне застереження щодо "ad hoc" розгляду за Арбітражними правилами UNCITRAL (англ.)

Фрагмент тексту:

"...All disputes or claims arising out of or in connection with this contract, including disputes relating to its existence, validity, breach or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the UNCITRAL ­Arbitration Rules on the terms as follows: (1) The appointing authority shall be [___Institution_or_Person]; (2) The number of arbitrators shall be [___one/three___]; (3) The seat, or legal place, of arbitration shall be [___City_and/or_Country___];..."

Комбіноване (медіація + арбітраж) застереження в контракті

Фрагмент тексту:

"...В разі, якщо медіація є успішною, угода, підписана сторонами за наслідками застосування процедури медіації, буде, відповідно, угодою про остаточне врегулювання спору [__та уникнення майбутніх спорів__] між Сторонами. Кожна сторона має право звернутися до суду загальної юрисдикції щодо забезпечення примусового виконання іншою стороною зобовʼязань, визначених такою угодою про остаточне врегулювання спору. В разі недосягнення згоди щодо врегулювання спору та непідписання угоди за наслідками застосування процедури медіації протягом [___період_часу___] з моменту подання заявки щодо медіації, або, в разі якщо процедура медіації не застосовувалась з будь-яких причин, - з моменту надіслання претензії сторони, в якій заявлено спірну вимогу, - спір підлягає вирішенню у [___Арбітражна_інституція___] із застосуванням арбітражних процедур згідно до [___Регламент___] (який, в звʼязку із здійсненням цього застереження, вважається частиною контракту), із дотриманням наступного:..."

Комбіноване (медіація + арбітраж) застереження в контракті (англ.)

Фрагмент тексту:

"...If mediation is successful, the agreement signed by the parties which conciliates the dispute will constitute a settlement between the parties settling the existing dispute or for avoiding a future dispute. A party may seek by or through any court enforcement of any reciprocal obligation arising from such settlement. In the case of failure to sign settlement agreement within [___period_of_time___] from the date when the application for the mediation was submitted or, if the mediation was not initiated, within the same period from the date when the claim arisen has been comunicated by one party to another, the dispute shall be submitted to the [___Arbitration_Institution___] and shall be finally resolved by arbitration under the [___Arbitration_Rules___] (which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause) on the terms as follows:..."

Комбіноване арбітражне застереження в контракті (прискорена/звичайна процедура)

Фрагмент тексту:

"...Всі спори або вимоги, що виникатимуть з або в звʼязку із цим контрактом, в тому рахунку спори відносно набуття ним юридичної сили, його чинності, виконання, порушення, розірвання чи припинення, підлягають вирішенню у [___Арбітражна_інституція___], із дотриманням наступного: (1) В разі, якщо суммарна вартісна оцінка всіх заявлених вимог не перевищуватиме [___EUR 100,000___] спір має вирішуватися за процедурою, визначеною [___Правилами_прискореної_процедури_Арбітражної_інституції___]; в іншому випадку - за процедурою, визначеною [___Правилами_Арбітражної_інституції___];..."

Комбіноване арбітражне застереження в контракті (прискорена/звичайна процедура) (англ.)

Фрагмент тексту:

"...All disputes or claims arising out of or in connection with this contract, including disputes relating to its existence, validity, breach or termination, shall be submitted to the [___Arbitration_Institution___] on the terms as follows: (1) The [___Arbitration_Institution___] Rules for Expedited Arbitrations shall apply where the amount in dispute does not exceed [___EUR 100,000___]. Where the amount in dispute exceeds [___EUR 100,000___] the [___Arbitration_Institution___] Arbitration Rules shall apply; ..."

Медіаційне застереження в контракті

Фрагмент тексту:

"...Всі спори або вимоги, що виникатимуть з або в звʼязку із цим контрактом, підлягають вирішенню шляхом застосування процедури медіації [___Медіаційною_інституцією___], у відповідності до [___Медіаційні_Правила___], які є чинними на момент подання заявки щодо медіації, - одноосібним медіатором визначеним та призначеним [___Медіаційною_інституцією___]. В разі, якщо медіація є успішною, угода, підписана сторонами за наслідками застосування процедури медіації, буде, відповідно, угодою про остаточне врегулювання спору [__та уникнення майбутніх спорів__] між Сторонами. Кожна сторона має право звернутися до суду загальної юрисдикції щодо забезпечення примусового виконання іншою стороною зобовʼязань, визначених такою угодою про остаточне врегулювання спору...."

Медіаційне застереження в контракті (англ.)

Фрагмент тексту:

"...All disputes or claims arising out of or in connection with this contract shall be submitted to a procedure of mediation by [___Mediation_Institution___] in accordance with the [___Mediation_Rules___] which Rules are in force at the date of filing of the application for mediation – conducted by a sole mediator selected and appointed by the [___Mediation_Institution___]. If mediation is successful, the agreement signed by the parties which conciliates the dispute will constitute a settlement between the parties settling the existing dispute or for avoiding a future dispute. A party may seek by or through any court enforcement of any reciprocal obligation arising from such settlement...."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting