Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":

Акт приймання-передання (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...надалі разом «Сторони», а окремо – «Сторона», склали цей Акт прийому-передачі Об`єкта оренди про наступне: У відповідності з умовами Договору оренди № від р. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у тимчасове платне користування територію (місце для розміщення промоутерів та промо-матеріалів) площею 6 (шість) кв. м. (місце позначено в Додатку № 1 до Договору), іменоване далі за текстом “Об`єкт оренди”, на першому поверсі ТРЦ « », розташованого за адресою: м. . У відповідності до умов Договору, приміщення або його частина, в тому рахунку будь-яке інженерне обладнання чи оздоблення, в оренду не надається. Підписанням Акту прийому-передачі Об`єкту оренди Сторони підтверджують, що Об`єкт оренди знаходиться в справному стані, - а саме відсутні видимі пошкодження оздоблення (підлоги, плитки, тощо). Акт прийому-передачі Об`єкту оренди є невід`ємною частиною..."

Акт приймання-передання (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...надалі разом «Сторони», а окремо – «Сторона», склали цей Акт прийому-передачі Об`єкта оренди (Акт повернення) про наступне: 1. У відповідності з умовами Договору оренди № від 20 р. Орендар передає (повертає), а Орендодавець приймає з тимчасового платного користування частину нежитлового приміщення – територію (місце для розміщення промоутерів та промо-матеріалів) площею 6 (шість) кв. м. (місце позначено в Додатку № 1 до Договору), іменоване далі за текстом “Об`єкт оренди”, на першому поверсі ТРЦ « », розташованого за адресою: м. . 2. Стан Об`єкта оренди: ___________________________________________________ 3. Претензії до стану (у випадку наявності) ___________________________________________________..."

Договір оренди майна державної власності

Фрагмент тексту:

"...затвердженого наказом ______ від _____ № Х, зареєстрованого ГУ юстиції у м. Н-ськ від ______ № Х з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче: 1. Предмет Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно - частину нежитлового приміщення на технічному поверсі будівлі загальною площею 5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Н-ськ, бульвар Л., 26, інвентарний номер будівлі Х (далі - Майно), яке перебуває на балансі державного підприємства «У.», ідентифікаційний код ЄДРПОУ Х (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з Актом оцінки на 2018 року і становить грн. Майно передається в оренду бюджетній установі - Державна установа «Ц.» з метою розміщення обладнання системи відеоспостереження за станом публічного порядку...."

Договір оренди площ для проведення заходу

Фрагмент тексту:

"...1.1. Орендодавець зобов’язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування (оренду) вказану в п. 1.2. Договору частину нежитлового приміщення будівлі Торгово-розважального центру “_________” (надалі - “ТРЦ”), розташованого за адресою: м.___________, вул. _________________, для проведення промо-заходів (______________). 1.2. В користування надається територія (місце для розміщення промоутерів та промо-матеріалів) площею 6 (шість) кв. м. на першому поверсі ТРЦ (місце позначено в Додатку № 1 до Договору). В користування не надається жодне інженерне чи інше обладнання, оздоблення, конструктивні та декоративні елементи, які знаходяться в межах- виділеної частини приміщення. Орендована територія іменується надалі за текстом “Об’єкт оренди”. 1.3. Об’єкт оренди надається в користування в дати проведення запланованих заходів, а саме: __________...."

Договір оренди торгових площ (англ.)

Фрагмент тексту:

"...Tenant hereby accepts, the Premises (as defined below), subject to the terms and provisions set forth in the Lease. PARTIES, PREMISES, AND DEFINED TERMS1. Landlord: ________________________________________________________, a(n) ___________________________________________ [Individual, Company or Type of Entity], (the “Landlord”). 2. Tenant: ________________________________________________________, a(n) ____________________________________________ [Individual, Company, or Type of Entity], (the “Tenant”). 3. Premises: Landlord is the owner of certain real estate legally described as ________________________________________________..."

Договір про заміну сторони

Фрагмент тексту:

"...Предмет договору Згідно з цим Договором змінюється Сторона в зобов`язанні, а саме: Орендар на Нового орендаря в Договорі оренди № від 20 року (надалі – Договір оренди), укладеного між Орендодавцем та Орендарем. З дати підписання даного Договору Орендар поступається, а Новий орендар приймає на себе всі права та обов`язки Орендаря приміщення за Договором оренди. Орендодавець надає згоду на передачу прав та обов`язків за Договором оренди № від 20 року від Орендаря до Нового орендаря. Новий орендар підтверджує, що він ознайомлений зі змістом Договору оренди № ______ від ________ 2014 р., правами та обов`язками орендаря за ним, та підтверджує, що йому були передані всі необхідні документи (в тому числі Договір оренди № від 20 р.) та інформація, пов`язані з Договором оренди. Заміна сторони в Договорі оренди не спричиняє будь-яких його..."

Додаткова угода до договору

Фрагмент тексту:

"...відповідні зміни до Договору, а саме: Сторони домовились припинити оренду частини нежитлового приміщення № , секція , загальною площею кв. м. В зв`язку з припиненням оренди, Орендар зобов`язаний повернути вказану в п.1.1. даної додаткової угоди частину нежитлового приміщення Орендодавцю не пізніше 20 року в порядку, передбаченому Договором. Орендодавець 20 року зобов`язаний передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування (оренду) нежитлове приміщення № , секція , на цокольному поверсі ТРЦ, загальною площею кв. м., яке знаходиться у місці, вказаному у Додатку № 1 до Договору. Сторони домовились з дати підписання угоди внести зміни до п. 1.1. Договору, виклавши його в наступній редакції: «1.1. Орендодавець зобов`язується передати, а Орендар прийняти у тимчасове платне користування (оренду) нежитлове приміщення..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting