Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":

Договiр зберiгання

Фрагмент тексту:

"...зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання протягом строку цього Договору генератор Kipor KDE 15 у кількості 1 (одна) штука (надалі іменується "майно"), загальною вартістю 124 769 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. 1.2. Зберігання за цим Договором є безоплатним. 2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА 2.1. Зберігач зобов`язаний: 2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання...."

Договір відповідального зберігання

Фрагмент тексту:

"...1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ За умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання дизельний генератор Kipor KDE 16 STAO, в кількості 1 (одна) штука, в подальшому іменовано - Майно. Вартість переданого майна на зберігання становить 124 769 грн. 00 коп. (сто двадцять чотири тисячі сімсот шістдесят дев`ять гривень 00 коп.) та зазначається в Акті приймання-передачі Майна. 1.3. Сторони не передбачають плату за зберігання Майна. 2. ВАРТІСТЬ ПЕРЕДАНОГО НА ЗБЕРІГАННЯ МАЙНА 2.1. Вартість переданого на зберігання Майна встановлюється Поклажодавцем і зазначається в Акті приймання-передачі Майна. 3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА НА ЗБЕРІГАННЯ..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting