Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ | інше

> Зразки, шаблони - Договори та документи з комерційного (матеріального) права - інше

Довiренiсть на представництво особи

Фрагмент тексту:

"...відмови повністю чи частково від позовних вимог, зміни предмету позову, оскарження рішення суду, одержання виконавчого листа, а також розписуватись та виконувати всі інші дії, пов`язані з цією довіреністю. Довіреність набуває чинності з дня видачі та чинна до -------- 20-- року. Директор ТОВ «Альфа» /__________ Г.І.П./..."

Договiр доручення

Фрагмент тексту:

"...Повірений зобов`язується вчинити за рахунок та від імені Довірителя придбання підручних засобів та знаряддя, далі – «Доручення», необхідного для виконання Повіреним своїх обов`язків по Договору про надання послуг. 1.2.            Повірений зобов`язується виконати Доручення за цим Договором та надати відповідний звіт протягом 3-х робочих днів з моменту отримання від Довірителя фінансування на виконання Доручення. 1.3.            Плата за виконання Доручення Повіреними за цим Договором не встановлюється. 1.4.            Повірений діє на підстав цього Договору, окрема довіреність не потребується. 2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ  СТОРІН 2.1. Повірений зобов`язаний:   - узгодити зміст та об`єми Доручення, орієнтовний розмір витрат..."

Протокол зборів учасників

Фрагмент тексту:

"...капіталу, і Збори учасників є уповноваженими вирішувати усі питання порядку денного цих зборів. Для проведення зборів одноголосно вибрані: Голова зборів – Секретар – ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Затвердження додаткової угоди до Договору іпотеки від р., укладеного Товариством з . СЛУХАЛИ: про необхідність укладення додаткової угоди до Договору іпотеки від р. між Товариством та (надалі – «Договір»), за умовами якої передбачити такі зміни до Договору: в зв`язку із здійсненням додаткового продажу облігацій..."

Типовий статут Громадської організації

Фрагмент тексту:

"...Згідно п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на ньому нотаріально засвідчується тільки у випадку, якщо це передбачено у змісті Статуту.   СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «_________________________________»3 Зазначається власна назва організації...."

Трудовий договір

Фрагмент тексту:

"...працівникові заробітну плату згідно з цим Договором і забезпечувати всі необхідні умови праці. 2. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 2.1. ПРАЦІВНИК приймається на роботу на посаду токаря. 2.2. ПРАЦІВНИК зобов`язується точно, своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов`язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації РОБОТОДАВЦЯ, дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. 2.3 . РОБОТОДАВЕЦЬ зобов`язується організувати працю ПРАЦІВНИКА, надати робоче місце і забезпечити його необхідним обладнанням. Конкретний перелік обладнання та інші умови організації робочого місця визначаються роботодавцем самостійно. 3. ОПЛАТА ПРАЦІ..."

зворотній зв`язок
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting