Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

UCC

Єдиний комерційний кодекс США (витяг)

Uniform Commercial Code

The American Law Institute (ALI), National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (ULC)

Офіційний текст UCC англійською

Неофіційний переклад українською

Єдиний комерційний кодекс (UCC) не є всеосяжним "господарським" чи "комерційним" кодексом" в розумінні систем "цивільного права". Більше того, він не є правовим актом зобов'язальної дії. Це "модель" врегулювання для окремих найбільш важливих, з практичного боку, питань, яка вже понад півсторіччя спільно розробляється та підтримується фаховими організаціями США - Американським інститутом права (ALI) та Комісією з уніфікації права (ULC). Кодекс рекомендовано брати за основу законотворцям у кожному окремому штаті США для створення одноманітних власних комерційних кодексів, чим забезпечується сталість та зрозумілість "правил" ведення бізнесу та укладення контрактів на всій території США. Більшість штатів прийняла комерційні кодекси на основі UCC в тій чи іншій редакції [[ поточна актуальна редакція статті 2 - редакція станом на 2002 рік ]], з можливими відхиленнями, які потрібно враховувати безпосередньо під час здійснення транзакції, що підпадає під дію комерційного кодексу певного штату. Комерційні кодекси більшості штатів доступні онлайн, на правових інтернет-ресурсах штату.

*постатейний коментар пропущений

**отримати у форматі pdf редакцію 2011 р.

ARTICLE 1 (GENERAL PROVISIONS)

СТАТТЯ 1 (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)

Part 1. General Provisions

Частина 1. Загальні положення

Part 2. General Definitions and Principles of Interpretation

Частина 2. Загальні визначення та принципи тлумачення

Part 3. Territorial Applicability and General Rules

Частина 3. Територіальне застосування та загальні правила

ARTICLE 2 (SALES)

СТАТТЯ 2 (КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ)

раніше: 'Uniform Sales Act 1906'

Part 1. Short Title, General Construction and Subject Matter

Частина 1. Скорочене найменування, загальне тлумачення та предмет

Part 2. Form, Formation and Readjustment of Contract

Частина 2. Форма, порядок укладення та внесення змін до контракту

Part 3. General Obligation and Construction of Contract

Частина 3. Загальні зобов'язання й тлумачення контракту

Part 4. Title, Creditors, and Good-Faith Purchasers

Частина 4. Правовий титул, кредитори та добросовісні набувачі

Part 5. Performance

Частина 5. Виконання

Part 6. Breach, Repudiation and Excuse

Частина 6. Порушення, відмова та звільнення від зобов'язання

Part 7. Remedies

Частина 7. Засоби правового захисту

ARTICLE 7 (DOCUMENTS OF TITLE)

СТАТТЯ 7 (ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРАВОВОГО ТИТУЛУ)

Part 1. General

Частина 1. Загальні положення

Part 2. Warehouse Receipts: Special Provisions

Частина 2. Складські свідоцтва: особливі положення

Part 3. Bills of Lading: Special Provisions

Частина 3. Коносаменти: особливі положення

Part 4. Warehouse Receipts and Bills of Lading: General Obligations

Частина 4. Складські свідоцтва та коносаменти: загальні зобов'язання

Part 5. Warehouse Receipts and Bills of Lading: Negotiation and Transfer

Частина 5. Складські свідоцтва та коносаменти: відступлення та передання

Part 6. Warehouse Receipts and Bills of Lading: Miscellaneous Provisions

Частина 6. Складські свідоцтва та коносаменти: інші положення

Part 7. Miscellaneous Provisions

Частина 7. Інші положення

зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting