Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":

Договір купівлі-продажу

Фрагмент тексту:

"...даним Договором строки насос Optima WQ15-15QG 1.5кВт далі – "Товар", в кількості 1 штука, а Покупець зобов`язується отримати Товар та сплатити його вартість в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Ціна Договору складає: 6 529 грн. 45 коп. (шість тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень 45 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 1 088 грн. 24 коп. (одна тисяча вісімдесят вісім гривень 24 коп.). 2.2. Підставою для оплати поставленого Товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на Товар. 2.3. Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний у даному Договорі, протягом 15 (п`ятнадцять) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Продавця на Товар та отримання Покупцем рахунку-фактури...."

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Фрагмент тексту:

"...ПРОДАВЦЮ земельну ділянку площею ________га, що розташована за адресою: м.Київ вул.________ №______(_______), кадастровий номер земельної ділянки _________________. 2. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 3. Земельна ділянка, що відчужується належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серія _______, виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів ________ року та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №___________. 4. Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення. 5. Експертна грошова оцінка земельної ділянки, згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаним..."

Договір поставки (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...даним Договором строки переносні робочі станції налагодження радіо-телевізійної та телекомунікаційної апаратури НР250 G5 (код за ДК 016:2010 –26.30.1; код за ДК 021:2015 -32000000-3), акумуляторні батареї (код за ДК 016:2010 – 27.20.2; код за ДК 021:2015 – 31440000-2) та паяльну станцію (код за ДК 016:2010 – 27.20.2; код за ДК 021:2015 – 31440000-2) далі – "Товар", перелік якого та асортимент передбачений у Специфікації (Додаток № 1 до Договору поставки), а Покупець зобов`язується отримати Товар та сплатити його вартість в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Ціна Договору складає: – 153 235 грн. 20 коп. (сто п`ятдесят три тисячі двісті тридцять п`ять гривень 20 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 25 539 грн. 20 коп. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять дев`ять гривень 20 коп.). 2.2. До ціни Договору включається вартість Товару, вартість пакування, маркування та транспортування Товару до Покупця...."

Договір поставки (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"..."Договір") про таке: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцеві ______________________________ (надалі іменується "Товар"), а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар. 1.2. Характеристики Товару визначаються відповідно до Специфікації (специфікацій), яка є Додатком до Договору. 1.3. Якість Товару має відповідати _____________________________________, (чинним стандартам, технічним умовами, іншій технічній документації, замовленню Постачальника). 1.4. Постачальник стверджує, що на момент продажу Товару, він (Постачальник) є його дійсним, правомірним та єдиним власником, а також гарантує, що на Товар, відсутні..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting