Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Авторизація
підписатися опції

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії
Roman

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ | купівля-продаж

> Зразки, шаблони - Договори та документи з комерційного (матеріального) права - купівля-продаж

Договір купівлі-продажу

Фрагмент тексту:

"...даним Договором строки насос Optima WQ15-15QG 1.5кВт далі – "Товар", в кількості 1 штука, а Покупець зобов`язується отримати Товар та сплатити його вартість в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Ціна Договору складає: 6 529 грн. 45 коп. (шість тисяч п`ятсот двадцять дев`ять гривень 45 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 1 088 грн. 24 коп. (одна тисяча вісімдесят вісім гривень 24 коп.). 2.2. Підставою для оплати поставленого Товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на Товар. 2.3. Оплата за поставлений Товар здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця, вказаний у даному Договорі, протягом 15 (п`ятнадцять) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Продавця на Товар та отримання Покупцем рахунку-фактури...."

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Фрагмент тексту:

"...ПРОДАВЦЮ земельну ділянку площею ________га, що розташована за адресою: м.Київ вул.________ №______(_______), кадастровий номер земельної ділянки _________________. 2. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 3. Земельна ділянка, що відчужується належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серія _______, виданого Київським міським управлінням земельних ресурсів ________ року та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №___________. 4. Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення. 5. Експертна грошова оцінка земельної ділянки, згідно зі звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконаним..."

Договір поставки (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"..."Договір") про таке: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. На умовах даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцеві ______________________________ (надалі іменується "Товар"), а Покупець зобовязується прийняти та оплатити Товар. 1.2. Характеристики Товару визначаються відповідно до Специфікації (специфікацій), яка є Додатком до Договору. 1.3. Якість Товару має відповідати _____________________________________, (чинним стандартам, технічним умовами, іншій технічній документації, замовленню Постачальника). 1.4. Постачальник стверджує, що на момент продажу Товару, він (Постачальник) є його дійсним, правомірним та єдиним власником, а також гарантує, що на Товар, відсутні..."

Free Web Hosting