Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку
*Зразки документів є орієнтовними. Наш ресурс не несе відповідальності за кінцевий результат, отриманий від використання зразків, оскільки він залежить від ситуаційних особливостей, які можуть і повинні бути враховані під час складання документу.
з питань замовлення професійних проектів "під замовника":

Договiр на виконання робіт (зразок 1)

Фрагмент тексту:

"...1.Предмет Договору 1.1. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з відкачки рідких побутових відходів з подальшою їх (далі – роботи) на об`єкті Замовника. 1.2. Об`єкт Замовника знаходиться за адресою: м. Н-ськ, вул. Н-ська, 27. - об`єм вигрібної ями: 3 куб.м. 1.3. Роботи виконуються Підрядником із своїх матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами, якщо інше не передбачено Сторонами у додатковій угоді до цього Договору. 2. Вартість робіт і порядок розрахунків 2.1. Вартість Робіт формується у гривнях та складає: 18 000 грн. 00 коп. (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% – 3 000 грн. 00 коп. (три тисячі гривень 00 коп.)...."

Договiр про надання правової допомоги

Фрагмент тексту:

"...іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про надання правової допомоги (надалі - Договір) про таке: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання приймає на себе зобов`язання надавати Клієнту правову допомогу у визнанні неправомірними дій Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» щодо розголошення банківської таємниці та стягненні моральної шкоди з останнього в судовому порядку. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН Клієнт доручає, а Адвокатське об`єднання зобов`язується здійснювати в інтересах Клієнта такі дії: Складення, підписання та подання від імені Клієнта документів, заяв по суті справи, заяв з процесуальних питань, в тому числі, але не виключно адвокатських запитів, позовних..."

Договір на виконання робіт (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Підрядник своїми та/або залученими силами та засобами, зобов`язується виконати електромонтажні роботи з виміру опору електричних мереж (далі по тексту – «Роботи»), (код за ДК 021:2015 – 71630000-3), за адресою: м. Н-ськ, вул. Б-ська, 2 (далі по тексту – «Об`єкт»), а Замовник зобов`язується прийняти і сплатити виконані Роботи на умовах, обумовлених цим Договором. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Вартість робіт за Договором, приведених в Додатку №1 («Договірна ціна») складає: - 15 000 грн. 00 коп. ( п`ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 2 500,00 грн. (дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок). 2.2. Оплата за виконані Підрядником роботи здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, вказаний у даному Договорі, на підставі підписаних Сторонами Актів..."

Договір про надання послуг (англ.)

Фрагмент тексту:

"... hereinafter jointly referred to as the “Parties” and each individually as the “Party”. 1. SUBJECT MATTER 1.1. According to the terms and conditions of the agreement the Contractor shall render to Client the services on lease of conference hall and food service for promotional event held on ----------- 20--- at the address: ----------------------- (hereinafter the “Services”), and Client shall accept and pay for the Services. 1.2. The terms of the event: --------------- 20--- from 13-00 till 16-00. 2. FEES AND PAYMENTS. ACCEPTANCE OF SERVICES 2.1. The total value of Services provided by the Contractor within the terms of the Agreement equals --------------- UAH..."

Договір про надання правової допомоги (зразок 2)

Фрагмент тексту:

"...зобов`язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором. ОБОВ`ЯЗКИ АДВОКАТСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ, на підставі звернення КЛІЄНТА, приймає на себе зобов`язання з надання наступної юридичної допомоги: Перевіряє відповідність вимогам українського законодавства внутрішніх документів КЛІЄНТА, візує їх, надає допомогу КЛІЄНТУ при підготовці та правильному оформленні вказаних документів. Приймає участь в підготовці та юридичному оформленню різного роду договорів, що укладаються КЛІЄНТОМ з юридичними особами, підприємцями та громадянами, надає допомогу в організації контролю за виконанням зазначених договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, які не виконують договірні зобов`язання...."

Договір про технічне забезпечення електропостачання

Фрагмент тексту:

"...зобов`язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) Предмет Договору 1.1. Власник мереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії Споживачу в обсягах згідно з договором про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії з показниками допустимих відхилень від стандартних умов надання обсягу електричної енергії та рівня дозволеної потужності за класами напруги, а Споживач дотримується установленого режиму та своєчасно сплачує за отримані ним послуги, визначені пунктом 4.1.1 цього договору. 1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема". Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії в точку продажу, визначену згідно з відповідним договором Споживача з..."

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви помітили помилку в тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом

Free Web Hosting