Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Авторизація
підписатися опції

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії
Roman

logo

ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА

> добірка творів юристів та мислителів минулого, важливих історичних правових документів, а також сучасних документів з контрактного, комерційного права та міжнародного арбітражу

* Розташування - в алфавітному порядку за прізвищем автора чи загальноприйнятою назвою правового документу. Всі твори та документи отримані із відкритих джерел в мережі Інтернет. Авторські права збережено.
>

Єдиний комерційний кодекс США

US Uniform Commercial code
США, 2010

Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (англ.)

United Nations Convention on contracts for the international sale of goods
ООН, 1980

Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (рос.)

Конвенция о договорах международной купли продажи, Венская конвенция
ООН, 1980

ALI Зведення правових норм (друге), Контракти

Restatement of the law (Second) Contracts 2d
American Law Institute, Univerisity of Miami School of Law, США, 1981 (електронна версія виг. 2013)

HCCH Конвенція про визнанння та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах

Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial matters
Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 2019

UNCITRAL Конвенція про використання електронних комунікацій у міжнародних контрактах

Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts
ООН, Нью-Йорк, 2007

HCCH Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах

Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 1970 (офіційний переклад, джерело: https://zakon.rada.gov.ua, дата приєднання України 19.10.2000)

HCCH Конвенція про угоди про вибір суду (англ.)

Convention on choice of court agreements
Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 2005 (ратифікована Україною 15.06.2021)

HCCH Конвенція про угоди про вибір суду (укр.)

Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 2005 (офіційний переклад, джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_004#Text, ратифікована Україною 15.06.2021)

HCCH Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів

Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 1961 (джерело файлу: http://gdo.kiev.ua/files/2003/db.php?2419, дата набуття чинності для України 22.12.2003)

Митний кодекс ЄС

EU Customs code
ЄС, 2013

UNCITRAL Модельний закон про електронну комерцію

Model law on electronic commerce
ООН, Нью-Йорк, 1999

Німецький цивільний кодекс

German Civil code
Німеччина, 1896

UNCITRAL | HCCH | UNIDROIT Правовий посібник щодо уніфікованих інструментів в галузі міжнародних комерційних контрактів, із акцентом на купівлю-продаж

Legal guide to uniform instruments in the area of international commercial contracts, with a focus on sales
ООН, 2021

Принципи європейського контрактного права (PECL)

Principles of European Contract Law (PECL)
ЄС, "комісія Ландо", 2002

HCCH Принципи вибору права у міжнародних комерційних контрактах

Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts
Гаазька конференція з міжнародного приватного права, 2015

UNIDROIT Принципи міжнародних комерційних контрактів

Principles of international commercial contracts
УНІДРУА, 2016

ALI | UNIDROIT Принципи транснаціонального цивільного процесу

Principles of Transnational Civil Procedure
American Law Institute - UNIDROIT, Cambridge University Press, 2006

Римська конвенція про право, яке застосовується до контрактних зобовʼязань

Rome Convention on the law applicable to contractual obligation
ЄС, 1980

Римський I регламент про право, яке застосовується до контрактних зобовʼязань

Rome I Regulation on Law applicable to contractual obligations
ЄС, 2008
Free Web Hosting