Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Авторизація
підписатися опції

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія проти дії
Roman

ПРИНЦИПИ УНІДРУА 2016

> Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, в редакції 2016 р.


Preamble (Purpose of the Principles)
Преамбула (мета Принципів)

переклад тексту
та коментарів

These Principles set forth general rules for international commercial contracts. They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them.(*)

They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like.

They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract.

They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments.

They may be used to interpret or supplement domestic law.

They may serve as a model for national and international legislators.

(*) Parties wishing to provide that their agreement be governed by the Principles might use one of the Model Clauses for the Use of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (see www.unidroit.org/instruments/commercialcontracts/upicc-model-clauses).

Принципи встановлюють загальні правила для міжнародних комерційних контрактів. Вони застосовуються, якщо сторони узгодили, що їх контракт регулюється ними.(*)

Вони можуть бути застосовані, якщо сторони узгодили, що їх контракт регулюється загальними принципами права, lex mercatoria тощо.

Вони можуть бути застосовані, якщо сторони не визначили жодне право, яким має бути врегульований контракт.

Вони можуть бути використані для тлумачення або доповнення міжнародних уніфікованих правових інструментів.

Вони можуть бути використані для тлумачення або доповнення національного права.

Вони можуть слугувати як модель для національних або міжнародних законодавців.

(*) Сторони, які бажають визначити, що їх контракт регулюватиметься Принципами, мають використовувати одну з Типових форм застережень про використання Принципів міжнародних комерційних контрактів УНІДРУА (див. www.unidroit.org/instruments/commercialcontracts/upicc-model-clauses).

Зміст
Free Web Hosting