Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

We suggest coherent and comprehensive translation of law services for the language pair ENGLISH - UKRAINIAN

Our translation specialization:

 • Contracts/agreements/covenants, including those drawn up using generally recognized international standard forms, regarding commercial transactions:
  • - sales (Incoterms, ICC, ITC)
  • - construction (FIDIC)
  • - lease of trade/warehouse real property
  • - services (ITC);
 • Arbitration agreements and clauses;
 • Scholar and practical articles, essays, guides, educational materials in the fields of commercial (contract) law.

Having legal degree and longstanding practice experience we provide strong definition understanding and constructing, glossary maintaining and inter-language appliance with comparative jurisprudence analysis.As part of ongoing cooperation, we can participate in extensive translation with regard to:

 • Laws, legal acts, legislation in the commercial field;
 • International conventions, practices, recommendations, "soft law" instruments, expert legal opinions and guides;
 • Court (e.g. English) decisions, procedure rules and practices;
 • Arbitral awards, general arbitration rules and conventions, leading arbitration institutions regulations, rules for "ad hoc" tribunals.

Пропонуємо послуги із смислового юридичного перекладу для мовної пари EN - UKR

Наша спеціалізація :

 • Контракти/угоди/договори, зокрема складені із застосуванням загальновизнаних міжнародних стандартних форм, щодо комерційних транзакцій:
  • - міжнародної купівлі-продажу (Incoterms, ICC, ITC)
  • - будівельних робіт (FIDIC)
  • - оренди торгівельної, складської нерухомості
  • - надання послуг (ITC);
 • Арбітражні угоди та застереження;
 • Науково-практичні статті й учбові матеріали в галузях комерційного (контрактного) права.

Переклад здійснюється із розумінням та врахуванням послідовної юридичної термінології, підтримкою глосарію, використанням порівняльного аналізу юридичних конструкцій залучених правових систем.В межах постійного співробітництва можемо долучитися до роботи з перекладу:

 • Правових актів, законодавства в сфері комерційної діяльності;
 • Міжнародно-правових угод, конвенцій, інших документів, інструментів "soft law", експертних правових висновків чи рекомендацій;
 • Рішень судів (зокрема, англійських), правил процедури й практик;
 • Арбітражних рішень, загальних арбітражних практик та конвенцій, правил та регламентів провідних арбітражних інституцій чи трибуналів "ad hoc".

lawanalytics@ukr.net
зворотній зв`язок
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting