Будь-ласка, вимкніть блокування реклами та оновіть сторінку.


Please, turn off the adblocker and restart the page.

повернутись до стартової сторінки
про проект
Buy Me A Coffee
soft law
юридична бібліотека зразки юридичних документів

Contractus est quasi actus contra actum

Контракт є ніби дія навпроти дії
Roman

перейти на початок сторінки
перейти на попередню сторінку

Англійське контрактне право. Короткий путівник

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

Теги: контрактне та комерційне право посібник

До уваги читача відносно короткий, але інформативний путівник з англійського договірного (контрактного) права, створений виключно на підставі англомовних джерел, серед яких як авторитетні сучасні підручники та науково-практичні коментарі, так і праці відомих англійських юристів минулого, які заклали фундамент англійського права. В книзі у структурованому вигляді окреслені основні питання англійського договірного права, відповідно до тієї системи, яка є поширеною в автентичній англомовній учбовій та науковій літературі.

Праця є наслідком багаторічного досвіду перекладу джерел англійського права й має на меті познайомити читача із загальними доктринами та концепціями, які формують унікальний і дуже глибокий зміст англійського права, який, нажаль, часто втрачається при перекладі та подальших інтерпретаціях. Автор, перекладач та професійний український юрист-господарник, розглядає англійський контракт й основні доктрини англійського права, перш за все, з практичного боку. Англійська термінологія приймається в значеннях, які, в авторському баченні, є найбільш наближеними до її змісту в англійському праві, а тому, за відсутності вже усталених україно-англійських відповідників, доповнює пробіли власними напрацюваннями.

Автор прагне окреслити всі ті фундаментальні та принципові елементи англійського права, які, за потреби, можуть бути легко знайдені та вивчені більш глибоко. Для цієї ж мети в кінці посібника наведений змістовний словник англомовних термінів у контрактному праві, який є унікальним для україномовного правового середовища. В додатку, також, наведені основні судові справи, які містять відомі правові прецеденти, поділені за напрямками. Посібник може бути корисним для студентів, спеціалістів та науковців в галузі порівняльного правознавства, а також для практикуючих юристів при підготуванні контрактів на підставі англійського права.

Сторінок в документі: 117

Формат файлу: pdf

Гіг-контракт

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

Теги: роботи, послуги зразок

Гіг-контракт - особливий вид цивільно-правового договору, яким врегульовані питання виконання робіт (надання послуг) в межах правового режиму "Дія Сіті". Гіг-контракт фактично поєднує елементи трудового договору та договору про виконання робіт (надання послуг), із метою спрощення регулювання відносин роботодавців та працівників у сфері IT. Наведений зразок гіг-контракту складений із урахуванням потреб врегулювання саме відносин в сфері IT, передбачає основні положення, необхідні для юридичного забезпечення та дійсності документу відповідно до загальних вимог цивільного законодавства України.

Сторінок в документі: 5

Формат файлу: odt

Договір (генерального) підряду на будівництві

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

Теги: роботи, послуги зразок

Зразок договору (генерального) підряду на будівництві, складений відповідно до законодавства України, із урахуванням окремих міжнародних практик та положень поширених типових форм у будівельній галузі, який може бути підгрунтям для подальшої адаптації у відповідності до міжнародних стандартів. Договір враховує участь інженера-консультанта в адмініструванні відносин сторін, передбачає процедури залучення незалежних експертів для вирішення спірних питань, а також розподіл ризиків та відповідальності сторін з урахуванням принципів добросовісності, розумності та обгрунтованості. В тексті містяться посилання на стандартні для підрядних відносин додатки - графіки виконання робіт, видачі проектної документації, забезпечення робіт матеріалами, тощо.

Сторінок в документі: 8

Формат файлу: odt

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів Contract for the International Commercial Sale of Goods

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

Теги: купівля-продаж зразок

Модельний контракт міжнародної купівлі-продажу товарів - Міжнародного торгового центру (ITC) при ООН, в редакції 2010 року, що використовується стосовно комерційних транзакцій, здійснюваних малим та середнім бізнесом (SME). Стандартна версія. Текст враховує використання Віденської конвенції 1980 (CISG) та Принципів УНІДРУА в якості застосовуваного права, а також застосування правил Інкотермс Міжнародної торгової палати. Для багатьох пунктів контракту передбачені альтернативні варіанти та вказівки щодо викладення положення у спосіб, який може бути доцільним для сторін в тих чи інших ситуаціях.
Документ містить паралельні тексти англійською та українською мовою.

Сторінок в документі: 26

Формат файлу: odt

Договір оренди площ в Торгово-розважальному центрі (магазин)

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

електронна книга

збільшити

Теги: найм, оренда зразок

Змістовний зразок договору оренди приміщення, який має реальний досвід застосування в одному з Торгово-розважальних центрів України. Цей стандартний договір розроблений в інтересах орендодавця - власника ТРЦ, й містить положення щодо підготовки приміщення до оренди, узгодження проекту внутрішнього оздоблення, погодження дати початку орендного користування, інтеграції керуючої компанії у відносини із орендарем, страхування, дотримання орендарем торгового профілю, методології розрахунку індексованої орендної плати, окремих комунальних, експлуатаційних та рекламних платежів. Додатком до договору є Правила та положення Торгово-розважального центру як юридичний документ, що регулює питання організації внутрішньої роботи адміністрації, служб ТРЦ, опрацювання звернень від орендарів, санітарні, протипожежні правила, а також послідовність дій у разі надзвичайних ситуацій.

Сторінок в документі: 38

Формат файлу: odt

Для замовлення контрактів (зокрема, професійних проектів "під замовника"), а також з питань друку, комерційного розповсюдження та придбання прав на посібники/переклади звертатися:

e-mail:

lawanalytics@ukr.net

Telegram:

@ejen_design
https://t.me/ejen_design

перейти на попередню сторінку
зворотній зв`язок Використання матеріалів дозволене за умови позначення цього ресурсу як джерела
Корисні посилання:

Якщо ви побачили помилку у тексті, надсилайте відповідне повідомлення електронним листом на адресу lawanalytics@ukr.net

Free Web Hosting